Thẻ: chiết khấu

Chiết khấu là gì
Posted in Khởi Nghiệp

Chiết khấu là gì? Cách sử dụng chiết khấu đạt hiệu quả tốt nhất.

Chiết khấu là hình thức luôn được sử dụng trong marketing, có tác dụng tác động tới hành vi người tiêu dùng bởi khách hàng…

Xem thêm