Thẻ: Technical skills

Technical skills là gì
Posted in Digital Marketing

Technical skills là gì? Kỹ năng kỹ thuật đòi hỏi những gì?

Nhà tuyển dụng tìm kiếm đầu tiên khi cầm CV ứng viên chính là skill set trong đó technical skill được đặc biệt quan tâm…

Xem thêm