Ngày: Tháng Mười 20, 2020

NPS là gì?
Posted in Kiến thức marketing

NPS là gì? Phương pháp giúp đo lường chỉ số NPS

Một doanh nghiệp để có thể phát triển lớn mạnh và đứng vững trên thị trường thì cần phải có nhiều khách hàng trung thành,…

Xem thêm