Ngày: Tháng Năm 11, 2023

chiến lược marketing của vietjet air
Posted in Kiến thức marketing

Chiến lược marketing của Vietjet Air: Sáng tạo để “bay”

Chiến lược marketing của Vietjet Air tập trung vào việc tạo ra một hình ảnh thương hiệu trẻ trung, hiện đại và năng động, đồng…

Xem thêm