Ma trận BCG là gì

Ma trận BCG là gì? Các bước để xây dựng ma trận BCG

Ma trận BCG là ma trận giúp các nhà quản lý dễ dàng đánh giá sự cạnh tranh của sản phẩm và tiềm lực phát triển của sản phẩm đó. Ngoài ra, nó còn là công cụ giúp thể hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng thị phần thông qua phân tích kinh doanh. Vậy Ma trận BCG là gì? và các bước để xây dựng ma trận BCG trong bài viết dưới đây.

Định nghĩa ma trận BCG là gì

BCG là từ viết tắt của Boston Consulting Group là một tập đoàn vô cùng nổi tiếng. Ma trận BCG được hình thành để giúp doanh nghiệp định hướng lại mọi thứ, từ đó có những chiến lược đẩy mạnh nhằm tăng trưởng thị phần hoặc loại bỏ sản phẩm đó.

Ma trận BCG là gì

Ma trận BCG là gì?

Thành phần cấu tạo của ma trận bcg là gì

Ma trận BCG cấu tạo từ bốn nhóm khác nhau

Nhóm ngôi sao

Sản phẩm trong nhóm này là những sản phẩm có thị phần lớn và có thể tăng trưởng rất lớn trong tương lai, đây là những sản phẩm tạo nên vị thế trong ngành. Đây là sản phẩm mang tính đột phá và đem lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp.

Nhóm hỏi chấm

Sản phẩm trong nhóm này là những sản phẩm có thị phần thấp. Tuy nhiên, sản phẩm nhóm này cũng thuộc những ngành có độ tăng trưởng lớn, và có triển vọng. Sản phẩm thuộc nhóm này nếu được chăm sóc và nuôi dưỡng thì có thể chuyển sang nhóm ngôi sao.

Nhóm bò sữa

Sản phẩm trong nhóm này là những sản phẩm trong ngành tăng trưởng thấp, dù có thị phần cao và vị thế cạnh tranh nhưng không có cơ hội phát triển. Chính vì thế doanh nghiệp thường không đầu tư vốn vào sản phẩm nhóm này.

Nhóm chó

Sản phẩm trong nhóm này là những sản phẩm yếu, không có chỗ đứng và không có triển vọng tăng trưởng. Sản phẩm được đưa vào nhóm này là những sản phẩm cần phải loại bỏ.

Ma trận BCG

Các bước xây dựng ma trận bcg là gì

  • Đầu tiên thì mỗi doanh nghiệp cần phải xác định tỉ lệ tăng trưởng ngành và thị phần tương đối của doanh nghiệp bằng công thức

Thị phần tương đối A = thị phần tuyệt đối A / thị phần tuyệt đối của đối thủ cạnh tranh.

  • Xác định các SBU của doanh nghiệp: mỗi SBU là một vòng tròn trên mặt phẳng BCG nhưng chúng lại có độ lớn tỉ lệ thuận với mức đóng góp của SBU trong tổng toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp.
  • Biểu diễn các SBU trên mô thức BCG: nhằm mục đích xác định vị trí của các BCG trên ma trận thì xác định được hai thông số: tỉ lệ tăng trưởng và thị phần tương đối của SBU.

Chiến lược áp dụng của ma trận BCG là gì?

  • Xây dựng: Chiến lược xây dựng sẽ thường được sử dụng cho sản phẩm thuộc nhóm dấu hỏi, doanh nghiệp sẽ phải hy sinh lợi nhuận để đạt được mục đích lâu dài.
  • Giữ: Chiến lược giữ được sử dụng cho sản phẩm nhóm bò sữa
  • Loại bỏ: Doanh nghiệp sẽ loại bỏ sản phẩm bằng cách cắt giảm chi phí hoặc tăng giá trị sản phẩm. Chiến lược này áp dụng cho sản phẩm nhóm dấu hỏi. Sản phẩm này không thể trở thành nhóm ngôi sao và sẽ trở thành sản phẩm thuộc nhóm chó.

Ưu điểm và nhược điểm của ma trận BCG là gì

Ưu điểm

Giúp nguồn tài chính được sử dụng tốt hơn để tối đa hóa cấu trúc kinh doanh.

Nhược điểm

Xếp loại sản phẩm có thể không đúng. Phương pháp BCG đơn giản và có thể chưa được đánh giá đầy đủ về mối quan hệ giữa thị phần và chi phí

>>Xem thêm: Cấu tạo và yếu tố của ma trận GE

Kết Luận

Bài viết trên đã chia sẻ định nghĩa ma trận BCG là gì và các bước để xây dựng ma trận BCG. Ma trận BCG là phương thức quan trọng trong Marketing nhằm xác định mục tiêu trong kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *